3Bobule: Kryštof Hádek křísí pohaslou lásku na vinici | Blesk.cz