Tiskova konference - uvolnovani - dotazy | Blesk.cz