„Měsíc abstinovat není tak jednoduché," řekl adiktolog k akci Suchej únor | Blesk.cz