Havlíček: Doprava je hypernáročná, ale zvládnu to | Blesk.cz