Pavel Vítek a Janis Sidovský: Pomeje byl prořízlá pusa | Blesk.cz