Utekl ze spárů sekty, teď vychovává 5 dětí! Jak to Tomáš Krejčíř zvládá? | Blesk.cz