Medici trénují zavádění kanyl na modelech a masu | Blesk.cz